Hosting Servis Şartları
Buradasınız: Anasayfa / Hosting Servis Şartları
Hosting Servis Şartları

Web Hosting ve VDS-VPS Servis Şartları

HOSTING SERVİSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
(INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR)

Bu sözleşme, teleqoix'un müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve teleqoix, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1. TARAFLAR
teleqoix - TQO global data center interconnection service solutions eu. ltd. llc.
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "teleqoix" olarak anılacaktır.
Folkart Towers, Adalet, Manas Blv. Yanyolu No:47, 35530 Bayraklı/İzmir

Müşteri: Bu sözleşmeyi, teleqoix'un online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri'nin teleqoix'un web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

3. BİLDİRİMLER
teleqoix, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra teleqoix'a bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. teleqoix'a müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri teleqoix'a hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

4. teleqoix'un SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
teleqoix, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

5. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. MÜŞTERİ, teleqoix MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda teleqoix, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. 

5.2. İçerik MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ, teleqoix’nun hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı teleqoix’nun zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır. 

a. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir: 

     • Topsite’lar
     • IRC script’leri, bot’ları
     • Proxy script’leri/anonimleştiriciler
     • Korsan yazılım/warez
     • Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
     • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
     • IP Tarayıcılar
     • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
     • Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
     • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
     • Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
     • Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
     • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
     • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
     • Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz
     • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
     • Piyasayı belirleyen bankların programları
     • Çekiliş/kumar siteleri
     • MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
     • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
     • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
     • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
     • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
     • Mailer Pro
     • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
     • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:

     • IRCD (irc server’ları)
     • IRC script’leri/bot’ları
     • Korsan Yazılım/Warez
     • IP Tarayıcılar
     • Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
     • Mail Bomber’lar/spam script’leri
     • Escrow hesabı
     • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
     • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
     • Çekiliş/kumar siteleri
     • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
     • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
     • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
     • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
     • Mailer Pro
     • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
     • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde teleqoix, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. 

Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır. 

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil teleqoix hizmetleri sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. teleqoix sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. teleqoix sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. 

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. teleqoix dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. 

Talep eden her kim olursa olsun, teleqoix’nun Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. 

Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili teleqoix Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. 

Tüm teleqoix Müşterileri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar. 

5.3. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;
     1.1.1. Sistem kaynaklarının %25’ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır. 
     1.1.2. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.
     1.1.3. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz. 
     1.1.4. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.
     1.1.5. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verebilirsiniz ama onları bizim paylaşılan sunucularımızda barındıramaz ve depolayamazsınız.
     1.1.6. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.
     1.1.7. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.
     1.1.8. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.
     1.1.9. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.
     1.1.10 Aynı anda MySQL veritabanına bağlanma limiti 50 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır.
     1.1.11. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanınız.
     1.1.12. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.
     1.1.13. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

5.4. Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, teleqoix MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.
Prensip itibarı ile MÜŞTERİNİN aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİNİN özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda teleqoix gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

5.5. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik teleqoix, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur: 

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. teleqoix sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

teleqoix paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve teleqoix’nun MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. teleqoix, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, teleqoix’nun inisiyatifinde, teleqoix’nun Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde Hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda teleqoix kayıtları geçerli sayılacaktır.

5.6. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için teleqoix’ya gerekli yetkiyi vermektedir. 

6. ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, teleqoix hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

teleqoix, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. teleqoix her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, teleqoix web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin teleqoix servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR (AKSİ BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ)

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, teleqoix'a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, teleqoix, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin teleqoix'a olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda,
müşteriye ait teleqoix'da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, teleqoix'a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi teleqoix'a iletecektir.

teleqoix, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

teleqoix, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

teleqoix'un SINIRLI SORUMLULUĞU
teleqoix MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.
BUNUNLA BERABER, teleqoix SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA teleqoix'un SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

7. teleqoix KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, teleqoix kayıtları geçerli sayılacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
teleqoix, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.
Bu durumda, müşterinin teleqoix'a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya teleqoix Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, teleqoix, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, teleqoix sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, teleqoix'a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

9. SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "teleqoix Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "teleqoix Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, teleqoix'un http://www.teleqoix.com/ web adresinde yayınlanmaktadır.

10. ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, teleqoix'un adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, teleqoix servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

Hukuksal işlemler için law@teleqoix.com


Teleqoix bir TQO Markasıdır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın